Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun!..
Alman Dili Eğitimi
https://adea.hacettepe.edu.tr
Çift Anadal Programlarımız
Okul Öncesi Eğitimi / Sınıf Öğretmenliği / Türkçe Öğretmenliği
Seni Bekliyoruz!
Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Araştırma Öncelik Alanları

Araştırma Öncelik Alanları 

  • Türkiye'de etkili yabancı dil öğretimi
  • Almanca Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dijital Öğretim Teknolojileri
  • Çocuklara yabancı dil olarak Almanca öğretimi
  • E-öğrenme


Alt Çalışma Konuları

  • Türk öğrencisinin öğrenme koşullarının saptanması (ihtiyaç analizi) ve uygun öğrenme stratejilerinin belirlenmesi;
  • Yerel nitelikli yabancı dil öğretimi kitaplarının geliştirilmesi;
  • Öğrenme koşullarının dikkate alındığı öğretim malzemelerinin (baskı+dijital) geliştirilmesi ve bu malzemelerin geliştirme aşamasında alanda uzman akademisyen ve öğretmen işbirliğinin teşviki;
  • Yabancı dil öğretiminde yeni teknolojilerin ve dijital araçların etkili kullanılmasının sağlanması; web 2.0 teknolojilerine web 3.0 teknolojilerinin  derste kullanılması, Almanca dersi için internet bazlı malzemeler hazırlanması, yabancı dil öğretiminde e-öğrenme; 
  • Özel Eğitim Kurumlarında 2.yabancı dil olarak Almanca öğretiminde çocuklara yabancı dil öğretimi konusuyla ilgili mobil uygulamalarla derslerin desteklenmesi


Anahtar Kelimeler 

Almanca öğretimi, yabancı dil öğretimi, ikinci yabancı dil olarak Almanca, ihtiyaç analizi, özel okul, ilköğretim düzeyi, öğrenme stratejileri, akademisyen-öğretmen işbirliği, öğretim malzemeleri, dijital öğretim teknolojileri, web 2.0, web 3.0, podkest, akıllı tahta, video-podkest, akıllı telefon, cep telefonu uygulamaları, mobil uygulamalar, eöğrenme, e-öğrenme uygulamaları, bilgi yönetimi, öğrenme yönetim sistemleri, tamamlayıcı eğitim, destekleyici eğitim


Önemi ve Gerekçesi

Ülkemizde ilk, orta okullarında ve liselerde yabancı dil öğretimi verilmektedir. Lise mezunu bir genç yaklaşık 1500 saatlik bir yabancı dil öğretiminden geçmektedir ancak üniversiteye başlayan gençlerin çoğunluğu üniversitelerin hazırlık sınıflarında A1 (temel düzey) seviyesinden başlamakta ya da yabancı dil öğrenmek amacıyla dil kurslarına gitmektedir. Okullarda verilen yabancı dil dersleri (1500 saat) ve tarifi yapılan bu durum arasında çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Üstelik sadece bu durum değil ayrıca öğretmen istihdamı, zaman israfı gibi konular da bulunmaktadır. Okullarda yabancı dil öğretiminin etkililiğini / verimliliğini artırmanın yolları araştırılmalıdır. Teknoloji çağının gereklerinden bir de yabancı dil öğretimine yeni teknolojileri doğru entegre etmektedir. Bu alanda sayısız çalışma gerçekleştirilmektedir, ancak kuramsal çalışmalar bir çığ gibi artarken Türkiye’de sınıf içi uygulamalarda halen önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ülkemizde Almanca öğretimi alanında yaşanan sorunlar olduğu da göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir olgudur. İşte bu nedenle dijital öğrenme teknolojilerinin daha etkili bir Almanca öğretimi gerçekleştirmek amacıyla doğru kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda özellikle Almanca öğretiminde mobil öğrenme alanında yürütülen bilimsel çalışmalara ağırlık verilmelidir. E-öğrenme 
platformları örgün öğretimi destekleyici nitelikte geliştirilmelidir. Ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yabancı dil öğretiminde yaşanan sorunlar irdelenmeli ve çözüm önerileri sunulmalı. Çocuklara yabancı dili sevdirmek için yabancı dil öğretme yöntemleri çocukların ilgisini çekecek şekilde olmalı.

(Hacettepe Üniversitesi 2022 – 2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu'ndan alınmıştır, S.186-187)